Hva er Kongsvinger2050?

«Kongsvinger 2050» er et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling. Partene i samarbeidet er

Les mer

Hvordan er framdriften?

Arbeidet startes opp våren 2015 og avsluttes innen desember 2016.

Les mer

Hvordan komme med innspill?

Her kan du lese mer om hvordan du kan komme med innspill

Les mer
Har du innspill til byplanprosessen? Kom med innspill