Hva er Kongsvinger2050?

«Kongsvinger 2050» er et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling. Partene i samarbeidet er

Les mer

Hvordan er framdriften?

Arbeidet startes opp våren 2015 og avsluttes i mars 2017.

Les mer

Hvordan komme med innspill?

Her kan du lese mer om hvordan du kan komme med innspill

Les mer
Har du innspill til byplanprosessen? Kom med innspill