Rapport fra BYLAB-ukene

BYLAB Kongsvinger ble gjennomført fra 20.oktober til 5.november 2016. BYLABen er en arena for medvirkning, dialog og informasjon.

Målet var å få innspill til det videre arbeidet med Kongsvinger 2050 – og det fikk vi! I løpet av disse ukene ble det gjennomført mange ulike aktiviteter, blant annet 3 verksteder: ett for en referansegruppe, ett for ungdomsrådet og ett åpent møte. Innspillene fra disse verkstedene er nå samlet i en rapport. Den kan du lese her:

Rapport fra bylabverksted_Endelig

Utover disse verkstedene fikk vi innspill gjennom Bylab på tur, Byprat på Kongssenteret, på tankefangeren som hang i Bylaben samt i postkassa som sto i Bylaben. Vi hadde også 250 barn og unge innom, på besøk som kom med sine synspunkter på utvikling av byen. Alle disse innspillene er oppsummert i en egen rapport som du kan lese her:  Bylab-oppsummering av innspill


Have your say