Hvordan er framdriften?

Arbeidet startes opp våren 2015 og avsluttes i mars 2017.

Nedenfor skisseres hovedaktiviteter og fremdrift. Det er viktig å merke seg at aktivitetene kan endres som resultat av arbeid i prosessen.

April-sept 2015                                Etableringsfase

Oktober 2015-mai 2016                 Utfordringer og behov

Juni 2016-deember 2016              Prinsipper og framtidsbilder

November 2016-januar 2017        Muligheter og løsninger

Mars 2017                                         Sluttprodukt (strategi og avtale)