Hvordan komme med innspill?

Her kan du lese mer om hvordan du kan komme med innspill til prosessen.

Gjennom prosessen ønsker vi å legge til rette for bred medvirkning i lokalmiljøet. Vi hadde en åpen konferanse om byutvikling i august 2015, og har gjennomført en workshop med ungdommen. Ytterligere aktiviteter er planlagt, blant annet med en felles seanse 6. januar 2016. Alle aktiviteter vil bli annonsert på denne nettsiden,på kommunens hjemmeside og i Glåmdalen.

Vi er også opptatt av å få innspill fra de som ikke har mulighet til å delta på organiserte samlinger og workshops. På denne siden ligger det derfor en egen fane som heter Kom med innspill. Her kan du gi oss innspill på blant annet:

· Hvilke utfordringer du mener man bør ta tak i når det gjelder byutviklingen
· Hvordan du synes byen bør utvikle seg
· Hva mener du er de viktigste tiltakene det bør satses på for å nå de målene som er satt

Innspillene vil ikke bli publisert offentlig, men blir sendt til prosjektleder som behandler dette anonymt videre.