Strategiplanen Kongsvinger 2050 vedtatt av alle samarbeidspartnerne

Strategiplanen Kongsvinger2050 er nå vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger, fylkesrådet i Hedmark, Statens vegvesen og Byen vår Kongsvinger. Selve samarbeidsavtalen vil bli undertegnet i august 2017. Strategien peker retning for fremtidig byutvikling, og nå starter den spennende jobben med å videreutvikle Kongsvinger by i retning av dette.


Have your say